Over mijzelf

Sinds 20 jaar ben ik werkzaam in de insolventiepraktijk. Eerst bij het kantoor Tanger Advocaten te Velsen-Zuid en vervolgens bij het kantoor Willemse en Van Poorten Advocaten te Haarlem.

De stap om zelfstandig verder te gaan na al die jaren dienstverband was voor mij een logisch gevolg. In 20 jaar doe je veel ervaring op en bijna niets is mij dan ook vreemd op het gebied van faillissement en schuldsanering. Ik volg geregeld cursussen en bezoek congressen om steeds up to date te blijven.

Als organisatie ben ik ingeschreven in het register van de Raad voor Rechtsbijstand, Bureau WSNP. Tevens ben ik lid van de bewindvoerderscommissie rechtbank Noord- Holland. Daarnaast ben ik lid van de (landelijke) Klachtenadviescommissie WSNP, Raad voor Rechtsbijstand.