Moratorium

Moratorium

Het moratorium is een middel dat kan worden aangewend in bepaalde situaties, bijvoorbeeld:

  • Gedwongen ontruiming van de huurwoning
  • Beëindiging van gas, water of elektriciteit
  • Opzegging of ontbinding van de zorgverzekering

Alleen voor bovengenoemde situaties kan een moratorium worden ingezet. Door het moratorium aan te vragen verzoekt u de rechter in bovengenoemde situaties om de ontruiming op te schorsen of om de beëindiging van gas, water elektriciteit dan wel de beëindiging van de zorgverzekering tegen te gaan. Dit kan voor een periode van maximaal 6 maanden. Het is bedoeld om het minnelijk traject te kunnen voortzetten. Let wel, het moratorium is dus niet bedoeld voor andere situaties zoals bijvoorbeeld het tegengaan van een loonbeslag of een beslag op de inboedel.