Minnelijk traject

Minnelijk traject

Als u schulden heeft, is het zaak een oplossing te zoeken. In het minnelijke traject wordt getracht een regeling te treffen met uw schuldeiser(s).

Indien door één of meerdere schuldeisers het betalingsvoorstel niet wordt geaccepteerd, dan is het minnelijk traject mislukt. Het is dan mogelijk een verzoek tot toelating wettelijke schuldsanering (wsnp) in te dienen bij de rechtbank.

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK) leest u meer over het minnelijke traject.