Klachtenprocedure WSNP

Interne klachtenprocedure WSNP

Indien u een klacht heeft met betrekking tot het gedrag van de bewindvoerder of de wijze waarop uw schuldsanering inhoudelijk wordt behandeld, dan kunt u uw klacht bij ons kantoor kenbaar maken. Uw klacht zal worden behandeld door mevrouw M.R. Kuijper. U ontvangt binnen twee weken nadat de klacht door ons kantoor is ontvangen een schriftelijke reactie op uw klacht.

Uw klacht wordt uitsluitend in behandeling genomen als deze schriftelijk en gemotiveerd is ingediend. Een klacht dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

  • uw naam en adres;
  • tegen wie de klacht gericht is;
  • een omschrijving van het handelen of het gedrag waartegen de klacht is gericht

U kunt uw klacht richten aan: Kuijper Bewindvoering
T.a.v. mevrouw M.R. Kuijper
Postbus 3045
2001 DA Haarlem

Externe klachtenprocedure WSNP

Indien u van mening bent dat de interne klachtenprocedure geen bevredigend resultaat heeft opgeleverd, dan kunt u inhoudelijke klachten over de WSNP indienen bij de in uw schuldsanering benoemde rechter-commissaris. In uw toelatingsvonnis van de rechtbank wordt de in uw schuldsanering benoemde rechter-commissaris genoemd. U kunt dit schrijven richten aan:

U kunt uw klacht richten aan: Rechtbank Noord-Holland
Locatie Haarlem
Sectie Handel en Insolventies
Postbus 1621
2003 BR Haarlem

Klachten met betrekking tot het gedrag van de bewindvoerder WSNP kunt u tevens indienen bij bureau wsnp. De klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • er moet eerst een klacht zijn ingediend bij het kantoor van de bewindvoerder;
  • de klacht mag niet gaan over de inhoud van een dossier. Dat soort klachten wordt behandeld door de rechter-commissaris die in die zaak is benoemd.

Zie voor meer informatie hiervoor de website van Bureau WSNP.

Schriftelijke klachten kunt u zenden aan:
Bureau Wsnp
Postbus 2349
5202 CH 's-Hertogenbosch