Faillissement

Faillissement

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, of is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan door de schuldeisers (via een advocaat) een faillissement worden aangevraagd.

Een faillissement is een algemeen beslag op het volledige vermogen van een schuldenaar ten gunste van alle schuldeisers tezamen. Met andere woorden: het doel van het faillissement is het vermogen van de schuldenaar onder de gezamenlijke schuldeisers te verdelen.

Het faillissement kan betrekking hebben op een prive persoon zijn, denk daarbij aan een eenmanszaak, vennootschap onder firma of een maatschap. Daarnaast kan een onderneming in de vorm van een rechtspersoon failliet worden verklaard zoals een BV of NV.

In het geval van een eenmanszaak, v.o.f. of een maatschap zal niet de onderneming failliet worden verklaard, maar respectievelijk de eigenaar, vennoten of maten.

In het geval van een rechtspersoon zoals een BV, dan zal de BV failliet worden verklaard en niet de eigenaar/bestuurder. Echter wanneer er sprake is van (financieel) wanbeleid door de bestuurder, dan kan de bestuurder met zijn gehele privé vermogen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de BV.

Over het algemeen saneert een faillissement niet. Dat betekent dat wanneer het faillissement wordt opgeheven, de schulden herleven.