Dwangakkoord

Dwangakkoord

Als de minnelijke schuldenregeling is mislukt, kan soms een dwangakkoord worden aangevraagd bij de rechtbank.

Als de weigering van schuldeisers om mee te werken aan de minnelijke schuldenregeling 'onredelijk' is, dan kunt u bij de rechtbank een dwangakkoord aanvragen. Als het dwangakkoord wordt opgelegd, dan moeten de weigerende schuldeisers meewerken aan het minnelijke akkoord.

Wanneer is een weigering van schuldeiser(s) onredelijk?

  • Als de schuldenaar en/of andere schuldeisers onredelijk worden benadeeld door de weigerende schuldeiser(s)

Een verzoek tot het opleggen van een dwangakkoord moet u tegelijk indienen met een verzoek tot toelating in de Wsnp.

  • Wordt het dwangakkoord opgelegd, dan vervalt uw verzoek tot toelating in de Wsnp.
  • Wijst de rechtbank het dwangakkoord af, dan kan het verzoek tot toelating in de Wsnp behandeld worden.

Inmiddels bestaan er veel uitspraken over het dwangakkoord waarmee u uw situatie kunt vergelijken. Als u wilt weten of het aanvragen van een dwangakkoord kans van slagen heeft, dan kunt u deze zoeken op www.rechtspraak.nl, of u laten adviseren door uw schuldhulpverlener.